Проекты

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Геронтология саласындағы серіктестердің жобалары.

«60+»жобасы

Геронтология ғылыми орталығы «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ және «әлеуметтік талдау және әріптестік Орталығы» ҚҚ ресми қолдауымен «Қазақстанның ҮЕҰ арасында әлеуметтік кәсіпкерлікті ынталандыру және дәріптеу» республикалық жобасы шеңберінде «60+»атты жобаны жүзеге асыруды.

«60+» жобасы мамандарды оқыту және білікті геронтологиялық көмек көрсету мен пациенттерге үйде ұзақ уақыт күтім жасау үшін инновациялық технологияларды әзірлеу мақсатында білім беру орталығын құруға бағытталған. 01.06.2021-31.11.2021 кезеңінде орындалатын «60+» жобасы егде жастағы тұрғындар үшін үйде білім беру және ұзақ мерзімді медициналық-әлеуметтік қызметтерді ұсыну бойынша әлеуметтік кәсіпкерлік үшін start-up ретінде іске қосу болып табылады.

Жобаны іске асырудан күтілетін нәтижелер және әлеуметтік тиімділік: 1) өз мамандығы бойынша жұмысын жалғастырғысы келетін зейнеткерлерді жұмысқа орналастыру (әлеуметтік қызметкерлер, медбикелер, психологтар). Олардың кәсіби тәжірибесі мол болғандықтан, күтім жөніндегі персоналды даярлау және т.б. бойынша білім беру курстарын өткізетін болады; 2) жұмыссыздарды жұмысқа орналастыру және күтім жөніндегі персоналды, мейірбикелерді, әлеуметтік қызметкерлерді кәсіби және командалық көмек көрсету үшін біліктілігін арттыру; 3) қарт пациенттерге үйде ұзақ мерзімді күтім жасау мәселелері бойынша ахуалды талдау.

@geron.center.almaty

@csaalmaty

***

Проекты партнеров в сфере геронтологии.

Проект «60+»

Научный центр геронтологии выполняет проект с названием «60+» в рамках республиканского проекта «Стимулирование и популяризация социального предпринимательства среди НПО Казахстана» при официальной поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и ОФ «Центр социального анализа и партнерства».

Проект «60+» направлен на создание образовательного центра с целью обучения специалистов и разработки инновационных технологий для предоставления квалифицированной геронтологической помощи и долговременного ухода за пациентами на дому. Проект «60+» выполняемый на период 01.06.2021-31.11.2021 является стартапом для социального предпринимательства по предоставлению образовательных и долговременных медико-социальных услуг на дому для населения пожилого возраста.

Ожидаемые результаты и социальный эффект от реализации проекта: 1) трудоустройство пенсионеров, желающих продолжать работать по своей профессии (социальные работники, медсестры, психологи). Поскольку они имеют профессиональный опыт, будут проводить образовательные курсы по подготовке персонала по уходу и др.; 2) трудоустройство безработных и повышение квалификации персонала по уходу, медсестер, социальных работников для оказания профессиональной и командной помощи; 3) анализ ситуации по вопросам долговременного ухода за пожилыми пациентами на дому.

@geron.center.almaty

@csaalmaty